SMART4NZEB – Strengthening clusters Management Activities and Running Trans-national for implementation of nearly Zero Energy Buildings
Proiectul SMART4NZEB a fost castigat in cadrul competiției 2019 a programului COSME al Uniunii Europene – European Cluster Excellence Programme (Topic COS-CLUSTER-2018-03-02) si are ca scop stimularea competitivității și susținerea extinderii a 577 de IMM-uri active în sectoarele construcțiilor, eficienței energetice și regenerabilelor, prin consolidarea capacității de 5 clustere reprezentative ca factori de inovare în Europa Centrală și de Est (Polonia, România, Serbia și Slovenia) și facilitarea schimburilor transnaționale și parteneriate strategice, cu accent pe schimbul de experiență între diferite practici, lipsuri de competențe, politici, obiective țintă și nivel de implicare legate de aproape Nearly Zero Energy Buildings (nZEB).

Obiectivul principal al SMART4NZEB este crearea unei colaborări durabile, învățare colaborativă și consolidarea capacităților între partenerii implicați – manageri de cluster și membri ai clusterului și părți interesate relevante reprezentative pentru piața nZEB din țările centrale și est-europene selectate, în vederea dezvoltării excelenței în managementul clusterelor implicate și sprijinirii de parteneriate interregionale pentru a facilita dezvoltarea de produse competitive și soluții tehnologice destinate clădirilor noi și existente, ceea ce va duce la pătrunderea pe piață a clădirilor cu energie aproape zero, legate de producția, utilizarea și reutilizarea acestora. Acțiunea propusă prin SMART4NZEB este în concordanță cu politicile și liniile directoare definite de Cadrul strategic pentru politica industrială a UE – Economie circulară și cu emisii reduse de carbon care abordează subiecte precum aproape clădiri de energie zero, energie durabilă, surse regenerabile, eficiența resurselor etc.

Proiectul va fi implementat în perioada 3 februarie 2020 – 2 februarie 2023.

Rezultate asteptate

  • Analiza de tip benchmarking si certificare Cluster Management Excellence pentru fiecare cluster partener in proiect
  • Organizarea unor sesiuni de training si coaching pentru managerii si membrii clusterelor partenere 
  • Elaborarea strategiilor de dezvoltare si inovare pentru clusterele partenere
  • Organizarea unui program de vizite de studiu si networking in tarile partenere sub denumirea de ‘ClusterXchange’
  • Comunicarea si diseminarea activitatilor si rezultatelor proiectului
 Co-funded by the COSME programme of the European Union

 

 

 

Parteneri media

 

Parteneri proiect

Galerie video

Descriere proiect (EN)


Primul an din proiect (EN)


Cristiana Croitoru, UTCB, membru pRO-nZEB (RO)


Sonia Raetchi, ateliernzeb.ro, membru pRO-nZEB (RO)


Galerie video (extern)

Galerie imagini

Noutăți și evenimente

Scroll to Top