Despre noi

Clusterul Pro-nZEB este o asociatie non profit, infiintata legal la inceputul anului 2016, cu scopul de a promova conceptul de clădire cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB) în România, în vederea reducerii până la eliminare a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de utilizarea clădirilor, urmărindu-se dezvoltarea cercetării orientate către piață în domeniul clădirilor eficiente energetic din Romania. Principalele obiective urmărite se referă la promovarea de produse și soluții tehnologice competitive destinate clădirilor noi și existente, care să conducă la penetrarea pe piața construcțiilor din România a clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero cu privire la construirea, exploatarea și postutilizarea acestora. În acest context, se urmărește sprijinirea colaborării între actorii cheie din piața construcțiilor, organizații de cercetare-dezvoltare și de învățământ reprezentative, autorități publice, asociații profesionale și alte organizaţii având rol de catalizator, în scopul creării şi perfecţionării relaţiilor de colaborare pentru dezvoltarea și implementarea conceptului nZEB în România. Se dorește asigurarea unei oferte de analiză sistematică și prospectivă a posibilităților de implementare efectivă a conceptului nZEB în piața construcțiilor din România și crearea unei baze solide pentru un management performant al resurselor în clădirile din România. În paralel, singure sau în rețea, unitățile componente ale clusterului vor contribui la dezvoltarea unei cercetări de excelență, crescând vizibilitatea clusterului, inclusiv în mediul academic.

Obiectivele asociaţiei sunt următoarele:

  • Promovarea creşterii competitivității economice a membrilor clusterului prin investiții finanțate din resurse proprii ale clusterului sau din fonduri naționale sau/și comunitare/internaționale;
  • Dezvoltarea cunoașterii și promovarea aplicării soluțiilor tehnice și de management pentru realizarea clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero în România;
  • Susținerea industriei locale şi a tehnologiei: scheme pentru dezvoltarea industriei locale a lanțului de furnizori, în condițiile liberei concurenței. Promovarea dezvoltării unei industrii locale puternice de materiale eficiente energetic şi pentru utilizarea surselor regenerabile;
  • Stimularea activității de CDI în vederea promovării de noi materiale sau tehnologii performante care să contribuie la reducerea consumului de energie în clădiri;
  • Stimularea activitatii de implementare a rezultatelor obtinute în urma finalizării proiectelor de cercetare-dezvoltare;
  • Stimularea implicării organismelor de cercetare și a instituțiilor din învățământul superior în activități de cercetare în domeniul construcții/materiale de construcții/eficiență energetică;
  • Îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului angajat în cadrul membrilor asociației şi, în general, a personalului din sectorul construcțiilor;
  • Reprezentarea intereselor membrilor Asociaţiei și dezvoltarea de relații economice, transfer de cunoştințe, bune practici şi schimb de experiențe la nivel național şi internațional;
  • Clusterul este o asociație deschisă, la care orice parte interesată poate adera; calitatea de membru asociat se obține în conformitate cu prevederile statutului și regulamentului de organizare și funcționare a asociației.

Resurse

Noutăți și evenimente

Scroll to Top