Congregate

Obiectivul principal al proiectului CONGREGATE este acela de a sprijini implementarea strategiilor naționale de renovare pe termen lung în Bulgaria, România și Croația și de a motiva municipalitățile din Bulgaria, Republica Cehă și Grecia să dezvolte parteneriate public-private pentru a crește astfel contribuția energiei din surse regenerabile la nivel local.

Principalele criterii care vor defini obiectivul general sunt dezvoltarea de modele naționale de comunicare sistematică pe mai multe niveluri și o campanie de stimulare a implicării diferiților actori publici și privați în sprijinul renovării clădirilor, împreună cu elaborarea unei serii de recomandări de politici și a unor studii de fezabilitate în vederea creării cooperativelor de energie din surse regenerabile în fiecare țară parteneră la proiect.

Pentru atingerea acestor obiective, partenerii din cadrul proiectului urmează să:

– elaboreze un set de studii tehnice și socio-economice în sprijinul renovării clădirilor.

– promoveze și să implementeze un model de comunicare privind importanța renovării la standarde cât mai ridicate, model care să fie exploatat de autoritățile și comunitățile naționale, regionale și locale.

– dezvolte un set de soluții pentru crearea cooperativelor de energie din surse regenerabile.

– pregătească și să promoveze o serie de soluții și recomandări pentru înființarea de cooperative publice-private de energie din surse regenerabile.

Proiectul CONGREGATE este finanțat prin Inițiativa Europeană a Climei (EUKI) a Ministerului Federal German pentru Mediu, Conservarea Naturii și Siguranță Nucleară (BMU). Obiectivul general al EUKI este de a încuraja cooperarea în domeniul climei în cadrul Uniunii Europene (UE), pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.

Parteneri proiect

Linkuri utile

  • https://www.euki.de/euki-projects/congregate/
  • https://www.linkedin.com/company/congregate-project/mycompany/
  • Noutăți și evenimente

    Scroll to Top