EUKI Congregate – Cerere de ofertă pentru realizarea unui studiu cu privire la clădiri care au trecut printr-un proces de renovare

Asociația cluster pRO-nZEB are în vedere realizarea unui studiu având ca obiectiv monitorizarea și colectarea de date reprezentând valorile principalilor parametri ai mediului interior (temperatură, umiditate relativă, nivel CO2) și exterior (temperatură, umiditate relativă), cât și a consumurilor de energie la nivelul unor apartamente din nouă blocuri de locuințe care au trecut printr-un proces de renovare și pentru care există documentație de proiectare (audit energetic, proiect tehnic + detalii de execuție, CPE înainte și după renovare) disponibilă.
Datele trebuie să fie colectate începând cu luna august 2022 și până la finalul sezonului de încălzire 2022-2023, cu raportare preliminară la nivelul lunii decembrie 2022.
Pentru aceasta, pRO-nZEB este în căutarea unor auditori energetici care să preia sarcina realizării studiului, așa cum este descris în prezenta cerere de ofertă.
Studiul are loc în cadrul proiectului CONGREGATE, proiect finanțat în cadrul programului European Climate Initiative – EUKI prin contractul de grant nr. 81263393.

Echipamente disponibile

În vederea realizării studiului, clusterul pRO-nZEB va pune la dispoziția auditorilor energetici pentru clădiri aleși pentru efectuarea studiului nouă stații meteo Netatmo (netatmo.com), fiecare stație fiind alcătuită dintr-un modul interior și unul exterior. La fiecare stație vor putea fi adăugate trei module interioare, acestea fiind de asemenea puse la dispoziția auditorilor de către Asociația Cluster Pro-nZEB. Modulele sunt wireless, iar stația meteo trebuie conectată la internet prin Wi-Fi.
Stația meteo efectuează analize ale mediului înconjurător și transmite aceste date prin Wi-Fi spre aplicația Netatmo, ce dispune de o interfață ușor de folosit și care poate fi accesată prin internet.
Modulele pentru interior și exterior sunt alimentate de la blocul de alimentare USB și 2 baterii AAA, iar coletul include un kit pentru montarea pe perete pentru modulul de exterior.
Auditorii energetici pentru clădiri aleși în vederea realizării studiului vor fi instruiți cu privire la instalarea și utilizarea echipamentelor, dar și în ceea ce privește modul de colectare a datelor.

Instalarea modulelor Netatmo

Pentru fiecare bloc de locuințe va fi alocată câte o stație meteo, alcătuită dintr-un modul interior și unul exterior. Stația meteo trebuie să poată fi conectată la o rețea Wi-Fi, iar modulul interior trebuie să poată fi conectat la o priză electrică (220V). Pentru fiecare stație meteo vor fi adăugate trei module interioare, acestea comunicând cu stația principală printr-un sistem wireless. Alimentarea modulelor, cu excepția celui principal din stația meteo, se face prin două baterii AAA.
În vederea efectuării studiului, modulele interioare vor fi instalate doar la nivelul unor încăperi precum living, sufragerie sau dormitor.
Modulul exterior va fi montat în afara blocului de locuințe, încercându-se pe cât posibil expunerea acestuia la influența radiației generate de pereții exteriori ai clădirii, intemperii sau alte posibile acțiuni exterioare care ar putea să le pună în pericol.
Toate modulele vor fi instalate într-o manieră care să asigure pe cât posibil funcționarea continuă a acestora.
Înainte de instalare, fișa tehnică și detaliile furnizate de producător vor fi consultate și toate recomandările respectate.
https://www.netatmo.com/en-gb/weather/weatherstation/specifications

Coordonatele locului în care sunt amplasate stațiile la nivelul fiecărui apartament vor fi incluse în raportul de monitorizare aferent fiecărui bloc.

Monitorizarea parametrilor

Parametrii de climă exteriori și interiori vor fi monitorizați permanent prin aplicația Netatmo.
În ceea ce privește consumul de energie, fiecare apartament care va face obiectul studiului va fi monitorizat la un interval regulat, de cel mult trei zile, ținându-se evidență scrisă și fotografică a consumurilor la nivelul repartitoarelor pentru încălzire și la nivelul contoarelor de energie electrică, termică și de gaz (după caz), în funcție de echipamentele disponibile la nivelul fiecărui apartament. De asemenea, se vor înregistra ora și data la care a avut loc citirea, cu indicarea apartamentului pentru care are loc citirea.
La nivelul blocului în care se află apartamentele monitorizate vor fi obținute consumurile pentru perioada monitorizării și pentru ultimii 5 ani (cel puțin un an înaintea renovării energetice), în vederea comparării performanței energetice măsurate înainte și după renovare.

Raportul de monitorizare

În vederea întocmirii raportului de monitorizare, vor fi prezentate o serie de informații (i.e., planuri, elevații, imagini) cu privire la echipamentele de monitorizare, echipamentele pentru încălzire / răcire etc., așa cum este surprins în Anexa I a prezentei cereri de ofertă. De asemenea, acolo unde este menționat ”(fișiere .xls)”, datele vor fi furnizate în format ”.xls”.
Raportul tehnic va conține descrierea clădirii și a soluțiilor de renovare energetică implementate, compararea situației renovate cu situația de dinaintea renovării (evaluare prin calcul pe baza documentației tehnice și prin analiza valorilor măsurate (date istorice și valori parametri monitorizați), concluzii privind impactul renovării (beneficii realizate, puncte critice etc.).

Documentația de ofertare

Oferta va include:
• Informații cu privire la Ofertant;
• Scurtă descriere a ofertei;
• Numărul de clădiri de locuințe la nivelul cărora există apartamente care pot face obiectul studiului;
• Numărul de apartamente propuse pentru studiu pentru fiecare bloc în parte;
• Documentația tehnică disponibilă pentru renovarea clădirii (audit energetic, proiect tehnic + detalii de execuție, CPE înainte și după renovare pentru fiecare clădire în care se află apartamente propuse pentru studiu);
• O schemă care să indice modul în care vor fi dispuse echipamentele în clădire (elevație, plan) și la exterior;
• Un document care să demonstreze acordul proprietarilor apartamentelor propuse în vederea efectuării studiului – instalarea și găzduirea echipamentelor, conectarea acestora la rețeaua de internet (Wi-Fi), colectarea datelor cu privire la parametrii interiori și exteriori vizați și a consumurilor de energie aferente apartamentelor ale căror proprietari sunt.

Criterii de atribuire

Furnizarea informațiilor relevante în conformitate cu cerințele prezentate în cuprinsul prezentei cereri de ofertă.
Coerența informațiilor prezentate.
Numărul de apartamente propuse spre monitorizare pentru fiecare bloc de locuințe.
Prețul cel mai mic.

Alte informații

Pe lângă datele efectuării studiului tehnic, vor fi colectate și informații din partea proprietarilor locuințelor, în conformitate cu formularul prezentat în Anexa II.
Buget maxim: 730 EUR / bloc de locuințe + 350 EUR / apartament reprezentativ în bloc de locuințe.

Așteptăm oferte din partea auditorilor energetici pentru clădiri până în data de 5 august 2022.

Ofertele pot fi transmise la adresă de mail pro-nzeb@incd.ro

Nu ezitați să ne contactați în cazul în care aveți întrebări.


Activitate desfășurată în cadrul proiectului Congregate

Noutăți și Evenimente

Scroll to Top