Renovarea fondului existent de cladiri publice în directia nZEB

RePublic_ZEB este un proiect finanțat de Comisia Europeană, care reunește parteneri din țări din Europa de Sud-Est în vederea dezvoltării și promovării instrumentelor pentru implementarea clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB). Scopul acestui proiect cu durata de doi ani și jumătate este de a oferi mijloacele de reducere a consumului de energie în clădirile publice până la nivelul de ‘aproape egal cu zero’, în conformitate cu articolul 9 din directiva Uniunii Europene privind performanța energetică a clădirilor.
Citiți mai mult


Activitati si rezultate


Analiza fondului de clădiri publice și definirea clădirilor de referință

În cadrul acestor activități au fost elaborate două rapoarte:

D2.1:Raport privind evaluarea preliminară a fondului de clădiri publice.
Acest raport prezintă o serie de date referitoare la clădirile publice, inclusiv consumul de energie al acestora, în fiecare din cele 11 țări participante. Sunt definite, de asemenea, 7 categorii de clădiri (de exemplu clădiri pentru învățământ, clădiri pentru sănătate și îngrijire, hoteluri și restaurante etc.), din care au fost selectate clădiri de referință pentru fiecare țară. Descărcați raportul

D2.2: Metodă și rezultate în definirea clădirilor de referință la nivel național pentru fiecare categorie de clădiri.
Acest raport prezintă categoriile de clădiri (din care sunt selectate clădirile de referință) pentru țările participante. Au fost selectate cel puțin câte două categorii de clădiri pentru fiecare țară, pe baza ponderii în fondul total de clădiri publice a ariei utile a spațiului condiționat, a consumului de energie total și importanței în strategiile naționale relevante. De asemenea, raportul definește clădirile de referință selectate și prezintă detalii ale acestora pentru fiecare țară. Descărcați raportul


Evaluarea stării actuale și analiza oportunităților pentru modernizarea clădirilor publice către nivelul nZEB

D3.1: Raport privind stadiul actual al implementării EPBD la nivel național.
Acest raport prezintă evaluarea planurilor de implementare a Directivei privind performanța energetică a clădirilor (EPBD) a politicilor și a cadrului de reglementare, existente la nivel național în țările participante, inclusiv barierele și cele mai bune practici. Descărcați raportul

D3.2: Raport privind criteriile și principiile uzuale pentru definirea clădirilor publice nZEB în țările din Sudul și Estul Europei.
Acest raport prezintă cadrul comun și o metodologie armonizată pentru definirea clădirilor publice nZEB. Se prezintă de asemenea bilanțul energetic și limitele sistemului pentru clădirile publice nZEB și se propun trei indicatori pentru stabilirea acestor clădiri: consumul de energie primară din surse neregenerabile, procentul de utilizare a surselor de energie regenerabile și emisiile de CO2. Analiza definițiilor existente arată faptul că statutul legislativ al nZEB depinde de condițiile naționale:

 • Unele din țările participante nu au transpus încă definiția nZEB în legislația națională (Macedonia, Spania)
 • Unele țări au introdus numai definiția generală nZEB, fără nicio cerință exprimată printr-un indicator numeric (Grecia, Portugalia, Italia)
 • Unele țări au elaborat cerințe prin indicatori numerici, dar aceste valori sunt în curs de aprobare (România, Slovenia, Bulgaria)
 • Alte țări au transpus deja în mod oficial definiția nZEB prin indicatori numerici (Croația, Ungaria)
 • La nivelul Regatului Unit al Marii Britanii, cerințele de performanță energetică sunt reglementate în termeni de emisii de CO2 pentru toate categoriile de clădiri. Setul de cerințe și cadrul legal pentru clădirile cu emisii de carbon egale cu zero sunt în curs de elaborare.

Descărcați raportul

D3.3&D3.4 Cele mai bune practici si pachete de tehnologii pentru nZEB
Combinând două rezultate, raportul elaborat:

 • descrie cele mai bune practici si tehnologii utilizate la renovarea clădirilor publice în fiecare dintre țările acoperite de proiect,
 • detaliază măsurile de eficientizare energetică ce pot fi aplicate în cadrul renovării complexe a clădirilor publice, referitor la:
  • anvelopa clădirii,
  • instalațiile de încălzire, ventilare, condiționare a aerului (HVAC) si de preparare a apei calde de consum menajer (DHW),
  • instalația de automatizare a clădirii,
  • instalațiile de iluminat si de producere a energiei, inclusiv diverse tehnologii de utilizare a energiei din surse regenerabile (RES).

 Pentru fiecare țară acoperită prin proiect se prezintă o listă cu tehnologiile adecvate pentru renovarea energetică a clădirilor publice la nivel nZEB. Pentru fiecare tehnologie se prezintă informații privind categoriile de clădiri de referință pe care pot fi aplicate, economiile tipice de energie estimate în urma aplicării tehnologiei și domeniul de valori tipice ale duratei de recuperare a investiției.
Sunt propuse mai multe pachete de măsuri de eficientizare energetică. Acestea includ combinații de măsuri care sunt utilizate în practica curentă a renovării în țara respectivă precum și combinații de măsuri inovative caracterizate de eficiență energetică foarte ridicată. Toate aceste combinații urmează a fi analizate din punct de vedere al eficienței energetice și economice în cadrul pachetului de lucru 4.
Descărcați raportul


Analiza cost-beneficiu a „pachetelor de măsuri de eficienizare energetică” pentru renovarea la nivel nZEB

D4.1 Metodologie de analiza a renovării clădirilor publice pentru obținerea nivelului nZEB
Primul raport explicitează metodologia comună la nivel de proiect pentru calculul consumului total de energie primară în clădirile publice. Energia primară totală se referă la toate utilitățile energetice (încălzire, răcire, apă caldă de consum, ventilare și iluminat). Deoarece în țări diferite se utilizează diverși factori de transformare în energie primară, raportul definește doar ipotezele specifice fiecărei țări din proiect în aplicarea metodologiei de evaluare a consumului de energie.  Ipotezele acoperă diferențele de calcul cum sunt datele climatice, valori pentru ocupare, valori implicite ale parametrilor termici.
Descărcați raportul

D4.2 Diferența de costuri totale vs. performanța energetică
Cel de-al doilea raport prezintă ipotezele naționale utilizate în aplicarea metodologiei de optimizare a costurilor pe suportul clădirilor de referință și măsurile de eficiență energetică definite pentru acestea. Se explicitează metodologia comună pentru calculul nivelurilor optimizate pentru cerințele minime de performanță energetică spre nZEB precum și ipotezele naționale pentru evaluarea costurilor totale. Costul total reprezintă valoarea actualizată a tuturor costurilor pe durata perioadei de calcul (de regulă 30 ani), incluzând costurile de investiție pentru renovare, de înlocuire și de exploatare a clădirii.
Pot fi luate în considerare mai multe pachete de măsuri și variante ale acestora. Fiecare punct din graficul alăturat reprezintă un pachet de măsuri de eficiență energetică, fiind figurată diferența de costuri totale (DGC) în raport cu performanța energetică (EP) corespunzătoare. Diferența de costuri totale reprezintă costul suplimentar al modernizării energetice în raport cu starea actuală a clădirii existente. Nivelul costului optimizat semnifică nivelul de performanță energetică care conduce la cea mai mică valoare a costului total pe durata unui ciclu economic (durata de calcul a clădirii). Acesta este definit în general ca un domeniu de costuri optimizate și nu ca un punct exact.
Descărcați raportul


Strategii și linii directoare către nZEB


Comunicare și diseminarea informațiilor


Mai multe informații
Mai multe informații sunt disponibile contactându-ne prin e-mail la republiczeb@bre.co.uk sau hp@incerc2004.ro sau vizitând website-ul proiectului la www.republiczeb.org.

Intreaga responsabilitate pentru continutul acestor pagini web apartine autorilor. Continutul paginii web nu reflecta neaparat pozitia oficiala a Uniunii Europene. Comisia Europeana nu este responsabila pentru utilizarea, in orice mod, a informatiilor continute in aceasta pagina web.


Parteneri proiect

Informațiile urmează să fie actualizate cât de curând.

Evenimente proiect

Informațiile urmează să fie actualizate cât de curând.


Galerie Video (extern)


Galerie Imagini


Documente


Linkuri utile

Noutăți și Evenimente

Scroll to Top