Managementul acviferelor locale pentru stocaj termic ca tehnologie curata pentru cladiri cu consum de energie aproape egal cu zero​

Propunerea de proiect, identificata prin codul PN-II-PT-PCCA-2013-4-1307, a fost finanţată în cadrul contractului 89/2014, prin programul Parteneriate in domenii prioritare – PN II, derulat cu sprijinul MEN – UEFISCDI.
Proiectul propune o abordare inteligentă, bazată pe utilizarea tehnologiei ATES, în vederea facilitării furnizării de energie, din sursa geotermală, clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB), ca fiind una dintre cele mai ecologice şi eficiente surse de energie care poate fi utilizată în unele zone urbane şi industriale. Acest obiectiv poate fi atins dovedind că tehnologia ATES este o tehnică fezabilă, matură şi suficient de fiabilă pentru a deveni o alternativă economică pentru stocarea pe timp îndelungat a energiei termice, garantând respectarea Directivelor Europene şi a obiectivelor 20/20/20 prin reducerea considerabilă a emisiilor de carbon (cu până la 30%). Utilizarea tehnologiei ATES minimizează, de asemenea, impactul ecologic al centralelor de termoficare şi creşte perspectivele de realizare a unor afaceri sănătoase şi profitabile bazate pe surse regenerabile de energie.
Citiți mai mult

Activitati si rezultate

Rezultatele obtinute in cadrul fazei IV a proiectului:

 • Finalizarea instalatiei interioare de climatizare, bazata pe sistemul pompa de caldura + stocaj termic în acvifer;
 • Realizarea sistemului de monitorizare si inregistrare a datelor (temperaturi, debite, inaltimea apei in foraje);
 • Realizarea unor simulari numerice in regim dinamic, pentru determinarea debitului de apa schimbat cu stratul acvifer si calculul acoperirii sarcinilor termice de varf;
 • Realizarea unui punct termic local, bazat pe solutia ATES;
 • Implementarea unui program de achizitie a datelor furnizate de senzori;
 • Realizarea unui foraj suplimentar, in scopul monitorizarii sistemului;
 • Diseminarea rezultatelor prin intermediul website-ului.

Rezultatele obtinute in cadrul fazei III a proiectului:

 • Analiza stocajului termic utilizat de sistem (stratul acvifer Mostiștea), din punct de vedere al regimului de presiune și temperatură;
 • Dotarea forajelor în vederea realizării sistemului experimental (realizarea căminelor, implementarea sistemului de conducte, a canalelor dedicate cablurilor senzorilor și pentru alimentarea electrică a echipamentelor);
 • Definirea unui sistem de asigurare a utilizării sistemelor ATES în condiții durabile, din punctul de vedere al cerințelor de monitorizare calitativă si cantitativă;
 • Modelarea în regim dinamic a zonei MATES-nZEB (spațiile din cadrul clădirii care urmează a fi asigurate din punct de vedere al utilităților termice cu sistemul ATES) și a camerelor din această zonă, pentru dimensionarea instalațiilor necesare în scopul asigurării condițiilor de microclimat interior;
 • Modelarea zonei MATES-nZEB în regim dinamic, în ipoteza creșterii performanțelor anvelopei clădirii la un nivel care să permită încadrarea în clasa clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB);
 • Achizitia echipamentelor necesare implementarii sistemului ATES (pompa de caldura, echipamente destinate realizarii sistemelor interioare) si serviciilor de realizare a unui foraj suplimentar, de monitorizare a stocajului termic in acvifer;
 • Implementarea sistemului de achizitie date, fiind realizata proiectarea sistemului, achizitionarea senzorilor, a echipamentelor necesare si o implementare care sa asigure preluarea datelor in conditiile exploatarii pentru incalzire (functionarea sistemului pe durata sezonului rece);
 • Analiza surselor de finantare a proiectelor care permit implementarea sistemelor de utilizare a energiei din surse regenerabile, cu focalizare pe geotermal si stocajul energiei in acvifer;
 • Monitorizarea sistemului in conditii de exploatare pe durata sezonului rece, respectiv inaltimea hidrostatica pentru extractie din forajul F2 si restitutie prin intermediul forajelor F1 si F3;
 • Diseminarea rezultatelor prin intermediul website-ului.

Rezultatele obtinute in cadrul fazei II a proiectului:

 • Auditul sistemelor existente sau potentiale care utilizeaza resursele de apa subterana in zona cladirii pilot si analiza fezabilitatii implementării sistemului;
 • Colectarea de informatii si analizarea pentru cartografierea hidrogeologica a suprafetei utilizate in scopul implementarii sistemului;
 • Dimensionarea si proiectarea instalatiilor aferente cladirii si a sistemului ATES;
 • Solutii tehnice pentru implementarea sistemelor ATES in cladiri cu performanta energetica ridicata;
 • Proiectarea prealabila a sistemului de achizitie a datelor, monitorizare şi comanda la nivelul pilotului experimental ATES si demararea achizitiilor traductorilor necesari;
 • ​Realizarea unei vizite de lucru si organizarea unui workshop cu partenerii din cadrul proiectului si reprezentantii companiei Witteveen+Bos, pentru obtinerea de informatii suplimentare referitoare la sistemele ATES, implementarea acestora si fezabilitatea pe termen lung;
 • Identificarea posibilitătilor de adaptare si utilizare a experientei tarilor cu traditie in domeniul sistemelor ATES;
 • Diseminarea rezultatelor proiectului prin prezentari la conferinte nationale (Conferinta Stiintifica Anuala a INHGA, Conferinta de cercetare in construcţii, economia constructiilor, urbanism si amenajarea teritoriului) si internationale (WORLD RENEWABLE ENERGY CONGRESS 14 – WREC XIV, Section 6 – Geothermal Energy, June 8 – 12, 2015, University POLITEHNICA of Bucharest, Bucharest – Romania).

Rezultatele obtinute in cadrul primei faze a proiectului:

 • Benchmarking al studiilor și proiectelor anterioare, nationale și internationale, referitor la utilizarea resurselor subterane de apa pentru producerea de energie, in vederea utilizarii in cladiri;
 • Auditul cadrului legal național referitor la resursele de apa subterana, in vederea cresterii eficientei energetice a cladirilor si implementarii sistemelor ATES pentru alimentarea cladirilor cu utilitati termice;
 • Colectarea de informatii in situ si analizarea pentru cartografierea hidrogeologica a suprafetei utilizate in scopul implementarii sistemului;
 • Realizarea studiului hidrogelologic preliminar, in scopul obtinerii avizelor necesare implementarii sistemului de exploatare a energiei geotermale;
 • Definirea preliminara a unui sistem calitativ și cantitativ de monitorizare a sistemelor ATES, in scopul asigurarii managementului resurselor subterane de apa;
 • Proiectarea și implementarea unei prime versiuni a paginii WEB a proiectului;
 • Diseminarea obiectivelor proiectului in cadrul conferintelor organizate de INCD URBAN-INCERC (conferinta de cercetare in constructii, economia constructiilor, arhitectura, urbanism si dezvoltare teritoriala, cu tema „Dezvoltarea durabila a mediului construit – de la viziune la realitate”) si in cadrul proiectului european „GeoDH – Geothermal District Heating”;
 • Diseminarea obiectivelor proiectului potentialilor actori interesati de implementarea cu succes a sistemului, in scopul utilizarii acestuia in vederea dezvoltarii unor proiecte comune de cercetare / a pregatirii studentilor, fie in scopul demonstrarii eficientei sistemului in conditiile particulare ale Romaniei. Putem mentiona aici vizita efectuata la sediul INCD URBAN-INCERC de specialistii olandezi ir. J. Coen Dijxhoorn din partea IF Technology si dl. drs. Ebel Smidt din partea Smidt Groundwater, precum si vizita de lucru si prezentarile sustinute de specialistii INCD URBAN – INCERC in Norvegia la centrul ZEB.

Mai multe informații
Mai multe informații sunt disponibile pe website-ul proiectului la ​http://www.energie-constructii.ro/mates-nzeb/index.php


Parteneri proiect

Informațiile urmează să fie actualizate cât de curând.


Galerie Video (extern)


Galerie Imagini


Documente


Linkuri utile

Noutăți și Evenimente

Scroll to Top