Erasmus+: ESG in the Construction Industry

Project Description / Descriere Proiect

Together with PSDiK (Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe) we are implementing the project:
„Education and training of adults in the field of ESG implementation aimed at improving the competences of employees in the construction industry”
The aim of the project is to increase the work and practice of the involved organizations operating the Construction Cluster in Poland and the pRO-nZEB Cluster in Romania. An important aspect of the project will be building the organizations’ capacity for international and cross-sectoral work. These goals are set for both organizations, which will conduct activities in the field of implementing ESG solutions, in the form of training and study visits.
Project implementation period: 01.10.2023r. – 30.09.2024r.
Both organizations will take similar actions in their countries.

Main activities:

1. training from ESG implementation for representatives from the construction industry in Poland&Romania;
2. study visits of representatives of companies from the construction industry in Poland&Romania, in order to exchange experiences, learn good practices;
3. organization of conferences disseminating the project in Poland&Romania, distribution of the Good Practices Guide, promotion of the project on a large scale.

Expected project results:
– acquiring skills, knowledge and improving competences in the field of ESG, exchange of experiences and learning good practices by project participants
– improving the quality of work and practices of the organizations involved
– strengthening the relationship between Leader and Partner, creating conditions for mutual long-term cooperation, building
the organization’s capacity in the field of international and cross-sectoral work, development of both organizations.

Project co-financing lump sum: EUR 60,000

Împreună cu PSDiK (Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe) implementăm proiectul:
„Educație și formare a adulților în domeniul implementării ESG în vederea îmbunătățirii competențelor angajaților din industria construcțiilor”
Scopul proiectului este de a crește activitatea și practica organizațiilor membre ale Clusterului de Construcții din Polonia și Clusterului pRO-nZEB din România. Un aspect important al proiectului va fi consolidarea capacității organizațiilor de a lucra la nivel internațional și intersectorial. Aceste obiective sunt stabilite pentru ambele organizații, care vor desfășura activități în domeniul implementării soluțiilor ESG, sub formă de formare și vizite de studiu.
Perioada de implementare a proiectului: 01.10.2023r. – 30.09.2024r.
Ambele organizații vor întreprinde acțiuni similare în țările lor.

Activități principale:

1. formare în implementarea ESG pentru reprezentanți din industria construcțiilor din Polonia&România;
2. vizite de studiu ale reprezentanților companiilor din industria construcțiilor din Polonia&România, pentru a face schimb de experiență, a învăța bune practici etc;
3. organizarea de conferințe de diseminare a proiectului în Polonia&România, distribuirea Ghidului de bune practici, promovarea proiectului pe scară largă.

Rezultatele așteptate ale proiectului:
– dobândirea de abilități, cunoștințe și îmbunătățirea competențelor în domeniul ESG, schimb de experiență și învățarea de bune practici de către participanții la activități;
– îmbunătățirea calității activității și a practicilor organizațiilor implicate;
– consolidarea relației dintre lider și partener, crearea condițiilor pentru o cooperare reciprocă pe termen lung, construirea capacității organizației în domeniul activității internaționale și intersectoriale, dezvoltarea ambelor organizații.

Suma forfetară de cofinanțare a proiectului: 60.000 EUR

Participation Rules / Reguli de Participare:
Erasmus+ Regulations for recruitment and participation in the project


Parteneri proiectGalerie Video (extern)


Galerie Imagini


Documente


Linkuri utile

Noutăți și Evenimente

Scroll to Top