Sisteme de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii

Program de formare profesională

Programul se adresează următoarei / următoarelor categorii:
Auditori energetici pentru clădiri, Proiectanți (arhitecți și ingineri)

Sesiuni de cursuri
Momentan nu este planificat niciun curs.
Rezultatele învățării
Cunoștințe

 

Cunoștințe avansate privind:

-importanța calității mediului interior și a sistemelor eficiente în clădirile cu consum redus de energie;

-componente cheie și cerințe de proiectare;

-metodologia de proiectare și dimensionare, optimizarea sistemelor de ventilare mecanică cu recuperare de căldură;

-punțile termice și etanșeitatea la aer referitoare la sistemele MVHR, aspecte privind asigurarea securității la incendiu;

-echipamentele și procedurile de punere în funcțiune, de inspecție și de măsurare.

Cunoștințe privind diferitele sisteme MVHR și aplicarea lor în funcție de modalitățile de asigurare a ventilării și distribuției aerului în clădiri.
Aptitudini

 

Aptitudini cognitive și practice necesare pentru:

-evaluarea impactului soluțiilor de proiectare asupra consumului de energie al diferitelor sisteme de ventilare;

-determinarea debitelor de ventilare necesare pentru funcționarea la parametrii solicitați și la consumul de energie specific diferitelor sisteme;

-selectarea și proiectarea soluției optime de ventilare mecanică, în funcție de calitatea mediului interior și distribuția aerului în clădiri;

-dimensionarea componentelor cheie și calculul consumului de energie propriu sistemului de ventilare;

-calculul pierderii de sarcină a sistemului și dimensiunea conductelor;

-evaluarea efectului punților termice generate prin amplasarea echipamentelor, precum și alte aspecte legate de securitatea la incendiu

-evaluarea posibilelor defecte de funcționare, optimizarea sistemului.

Responsabilitate și autonomie Responsabilități privind selectarea:

-soluțiilor optimizate în funcție de clădirea vizată și de climatul acesteia;

-parametrilor climatici corecți pentru proiectare și corelarea cu calitatea mediului/aerului interior pentru o evaluare corectă a debitelor de aer;

-soluției optime de recuperare a căldurii, în funcție de destinația clădirii și de modalitățile de distribuție a aerului în clădiri;

-proiectării optime a componentelor principale ale unităților de ventilare mecanică cu recuperare de căldură;

-dimensionării corecte a sistemelor de conducte.

Responsabilitatea de evaluare a impactului punților termice introduse de conducte și echipamente asupra consumului total de energie.
*Află mai multe despre programele noastre de formare profesională sau sesiunile de curs planificate.

Noutăți și Evenimente

Scroll to Top