Încercarea performanței de etanșeitate la aer. Testul cu ușa suflantă

Program de formare profesională

Programul se adresează următoarei / următoarelor categorii:
Specialiști cheie pentru certificare nZEB

Sesiuni de cursuri
Momentan nu este planificat niciun curs.
Rezultatele învățării
Cunoștințe

 

Cunoștințe faptice și teoretice privind informații, principii, procese și concepte generale privind:

-necesitatea etanșeității la aer, a reglării vaporilor și a rezistenței la vânt într-o clădire, precum și beneficiile extinse asociate;

-abordări diferite care pot fi utilizate pentru a regla și dirija circulația aerului, a vaporilor și a vântului, inclusiv materialele adecvate;

-diferența de presiune a aerului și a vaporilor, între interior și exterior, în diferite climate, în scopul amplasării corecte a membranelor specifice;

-producătorii de uși suflante și echipamente, componente pentru uși suflante, software pentru testarea cu ușa suflantă;

-punctele slabe specifice referitoare la etanșeitatea la aer, reglarea vaporilor și rezistența la vânt;

-diferențele și relațiile dintre reglarea vaporilor, etanșeitatea la aer și rezistența la vânt;

-abordări diferite care pot fi aplicate la clădirile de dimensiuni mari.

Cunoștințe faptice și teoretice privind testarea practică cu ușa suflantă, ținând cont de condiții climatice, pregătirea clădirii, măsurări și calcule.
Aptitudini

 

Aptitudini cognitive și practice necesare pentru:

-înțelegerea problematicii etanșeității clădirilor și alte aspecte legate de aceasta;

-explicarea principiului metodei de încercare prin presurizare și explicarea beneficiilor realizării încercărilor la presurizare pozitivă și negativă;

-acționarea ventilatoarelor pentru crearea diferenței de presiune între interior și exterior, pentru verificarea preliminară a etanșeității la aer;

-explicarea importanței valorii numărului de schimburi orare (n50) și a permeabilității la aer (q50) în cazul clădirilor de dimensiuni mari;

-operarea și încercarea cu ușa suflantă și interpretarea rezultatului;

-identificarea infiltrațiilor de aer în anvelopa unei clădiri folosind diferite metode, inclusiv batoane de fum și termografie, după caz;

-identificarea stratul etanș la aer și părțile sale constitutive în cadrul părților desenate din proiect, precum și la nivelul clădirii;

-identificarea elementelor de etanșare (cum ar fi grinzi de lemn) care străpung stratul de izolație al peretelui exterior și potențialul de putrezire în timp, datorat mucegaiului și condensării;

-evaluarea detectării infiltrațiilor de aer și a datelor rezultate din măsurători;

-estimarea costurilor;

-efectuarea testului cu ușa suflantă pe cabina etanșă de probă.

Responsabilitate și autonomie Responsabilitate și autogestionare și/sau gestionare și supraveghere pentru:

-formularea unei proceduri/succesiuni logice de lucru cu privire la etanșeitatea la aer pentru îndeplinirea atribuțiilor;

-luarea deciziei de stopare a implementării proiectului, dacă sunt identificate riscuri privind detaliile de construcție și/sau materialele propuse;

-efectuarea unei încercări cu ușa suflantă conform standardelor aplicabile, inclusiv calcularea volumului interior și a ariei anvelopei clădirii;

-asigurarea că difuzia vaporilor se face de la interior spre exterior și evitarea montării protecției la vapori la exterior (în funcție de climat);

-funcționarea echipamentului de ușă suflantă;

-alegerea materialelor potrivite pentru etanșeitate la aer;

-utilizarea unei camere de termoviziune în timpul testelor de presurizare negativă pentru a identifica infiltrațiile de aer care altfel ar putea fi dificil de identificat;

-efectuarea unei încercări cu ușa suflantă pentru clădiri de dimensiuni mari în conformitate cu standardele internaționale, inclusiv calcularea volumului interior și a suprafeței anvelopei clădirii;

-explicații privind problemele și obstacolele care ar putea fi întâlnite în efectuarea încercărilor de permeabilitate la aer pe șantiere de construcții;

-realizarea unei încercări cu ușa suflantă în condiții reale;

-îndeplinirea atribuțiilor privind pregătirea construcției pentru încercarea etanșeității la aer în vederea asigurării unor condiții optime de testare;

-identificarea momentului adecvat pentru efectuarea încercărilor preliminare de etanșeitate la aer, în vederea remedierii infiltrațiilor de aer înainte finalizarea lucrărilor.

*Află mai multe despre programele noastre de formare profesională sau sesiunile de curs planificate.

Noutăți și Evenimente

Scroll to Top