Evaluarea punților termice – termografie

Program de formare profesională

Programul se adresează următoarei / următoarelor categorii:
Specialiști cheie pentru certificare nZEB

Rezultatele învățării
Cunoștințe

 

Cunoștințe specializate și avansate privind:

–   principii și concepte privind transferul termic;

–   concepte și metode privind investigarea clădirilor cu camera de termoviziune în infraroșu, funcțiile camerei cu infraroșu și condițiile necesare pentru efectuarea de măsurători în infraroșu;

–   alegerea camerei termografice – modalități de utilizare;

–   tehnici de termoscanare – interior, exterior.

Aptitudini

 

Aptitudini cognitive și practice necesare pentru:

–   identificarea fenomenele fizice responsabile de pierderile termice excesive în clădire;

–   scanarea termografică a clădirilor pentru evaluarea și detectarea zonelor cu pierderi termice și determinarea umidității relative a suprafețelor exterioare ale acestora;

–   scanarea termografică a instalațiilor electrice și mecanice;

–   identificarea și rezolvarea punților termice pentru reducerea pierderilor termice în anotimpul cald sau în cel rece;

–   analizarea imaginilor termice;

–   întocmirea rapoartelor termografice cu ajutorul programelor specializate și propunerea de recomandări.

Responsabilitate și autonomie Asumarea responsabilității pentru:

–   stabilirea condițiilor necesare pentru efectuarea scanărilor termice în infraroșu;

–   utilizarea setărilor corespunzătoare ale camerei cu infraroșu pentru realizarea de fotografii;

–   evaluarea punților termice în clădiri și întocmirea unui raport tehnic.

*Află mai multe despre programele noastre de formare profesională sau sesiunile de curs planificate.

Noutăți și Evenimente

Scroll to Top