Evaluarea permeabilității la aer a clădirii

Program de formare profesională

Programul se adresează următoarei / următoarelor categorii:
Auditori energetici pentru clădiri, Proiectanți (arhitecți și ingineri)

Sesiuni de cursuri
Momentan nu este planificat niciun curs.
Rezultatele învățării
Cunoștințe

 

Cunoștințe avansate privind:

 • informații, principii, procedee și concepte generale privind necesitatea etanșeității la aer, reglarea vaporilor și rezistența la vânt, relația dintre temperatură, umiditate absolută și umiditate relativă;
 • informații, principii, procese și concepte generale referitoare la diferitele abordări care pot fi utilizate pentru a regla și dirija mișcarea aerului, a vaporilor și a vântului, inclusiv echipamentele cele mai adecvate pentru diferite sisteme de ventilare;
 • impactul potențial al condensării interstițiale în ceea ce privește integritatea structurală și sănătatea ocupanților, capacitatea diferită a tipurilor de materiale de a difuza, a absorbi și a reține umezeala, condensarea potențială și riscurile structurale asociate cu montarea termoizolației la interior în clădirile vechi din zidărie;
 • proceduri de încercare pentru măsurarea etanșeității la aer și cerințe.
Cunoștințe avansate privind:

 • metode adecvate de etanșare a rosturilor din anvelopa clădirii;
 • metode adecvate de etanșare pentru evaluarea scurgerilor semnificative și a infiltrațiilor de aer care apar în mod frecvent.
Aptitudini

 

Aptitudini avansate necesare pentru:

 • proiectarea și specificarea unei strategii de etanșeitate la aer pentru diferite tipuri de construcții și capacitatea de a selecta materialele adecvate necesare pentru situații particulare;
 • proiectarea și stabilirea unei strategii de etanșeitate la aer pentru diferite sisteme de ventilare mecanică și capacitatea de a selecta echipamentul adecvat necesar pentru situații particulare;
 • interpretarea valorilor Sd (grosimea stratului de aer echivalent de difuzie a vaporilor de apă) pentru diferite materiale;
 • acționarea ventilatoarelor pentru crearea diferenței de presiune între interior și exterior, în scopul verificării preliminare a etanșeității la aer înainte de testele de permeabilitate la aer;
 • identificarea scurgerilor de aer prin anvelopa clădirii utilizând diverse metode, inclusiv batoane de fum și termografie, atunci când este posibil;
 • asigurarea unor niveluri ridicate de etanșeitate la aer utilizând diverse materiale și metode, inclusiv pentru tratarea zonelor de îmbinare dificile, precum și a străpungerilor și a punctelor de trecere prin anvelopă.

Aptitudini cognitive și practice necesare pentru a interpreta valorile Sd (grosimea stratului de aer echivalent de difuzie a vaporilor de apă) ale diferitelor materiale în ceea ce privește difuzia vaporilor.

Responsabilitate și autonomie Responsabilitatea pentru:

 • formularea unei proceduri/succesiuni logice de lucru privind conceptul de etanșeitate la aer;
 • luarea deciziei de stopare a implementării proiectului, dacă sunt identificate riscuri;
 • gestionarea și finalizarea atribuțiilor privind asigurarea continuității straturilor cheie care asigură permeabilitatea la vapori, etanșeitatea la aer și rezistența la vânt.

Gestionarea activităților tehnice sau profesionale complexe prin verificarea lucrărilor realizate de personalul de execuție în ceea ce privește etanșeitatea la aer la sistemele de ventilare mecanică și luarea de decizii în faza de proiectare sau la fața locului cu privire la soluțiile adecvate, dacă este cazul.

Gestionarea și supravegherea complexe prin verificarea lucrărilor realizate de personalul de execuție în ceea ce privește permeabilitatea la vapori, etanșeitatea la aer a anvelopei și luarea de decizii în faza de proiectare sau la fața locului cu privire la soluțiile adecvate, dacă este cazul.

Managementul legat de efectuarea unei încercări de permeabilitate la aer cu ușa suflantă (“blower door”), în conformitate cu standardele internaționale, inclusiv calcularea volumului interior și a suprafeței anvelopei clădirii.

Autocontrolul și conștientizarea situațiilor care implică consultarea unor persoane cu experiență din cadrul echipei de proiectare.

*Află mai multe despre programele noastre de formare profesională sau sesiunile de curs planificate.

Noutăți și Evenimente

Scroll to Top