Energie din surse regenerabile

Program de formare profesională

Programul se adresează următoarei / următoarelor categorii:
Auditori energetici pentru clădiri, Proiectanți (arhitecți și ingineri)

Sesiuni de cursuri
Momentan nu este planificat niciun curs.
Rezultatele învățării
Cunoștințe specializate și avansate privind:

–  sursele regenerabile de energie existente și posibilitățile de integrare a acestora în clădiri pentru a reduce dependența de combustibilii fosili;

–  procesele de conversie a energiei și fluxurile de energie, precum și conceptele generale privind bilanțul energetic;

–  tehnologiile existente HVAC (încălzire, ventilare și condiționare a aerului), cu utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru a atinge standardul nZEB;

–  sistemele fotovoltaice integrate în clădire și sistemele solare termice, precum și sistemul de stocare a energiei;

–  principiile care stau la baza capacității energiei geotermale de a furniza energie utilizabilă, precum și cunoștințe privind tehnologiile utilizate pentru a exploata potențialul energiei geotermale;

–  principalele surse de biomasă, originea acestora și mijloacele prin care pot fi exploatate pentru încălzire și producerea de energie electrică, inclusiv cunoștințe privind tehnologiile de integrare a bioenergiei în clădiri;

–  ponderea necesară a surselor regenerabile la proiectarea nZEB, precum și principiile de realizare a unei soluții optime din punct de vedere al costurilor care să respecte standardul nZEB.

Aptitudini

 

Aptitudini cognitive și practice necesare pentru:

–  identificarea sursei regenerabile de energie adecvata care urmează să fie utilizată în clădire și corelarea în mod corespunzător a proprietăților termice și utilizarea sursei regenerabile de energie în clădiri;

–  calculul necesarului de energie pentru sistemele HVAC din clădire, precum și contribuția energiei din surse regenerabile de energie;

–  identificarea avantajelor/dezavantajelor fiecărui tip de tehnologie de producere a energiei electrice și termice din surse regenerabile, pentru compararea și propunerea variantei optime, având în vedere sursele disponibile;

–  proiectarea și integrarea sistemelor de apă caldă menajeră solară, utilizând tehnologii de producere a energiei din surse regenerabile;

–  proiectarea sistemelor HVAC cu utilizarea de tehnologii de producere a energiei din surse regenerabile, și anume sisteme integrate în clădire, sisteme fotovoltaice, sisteme solare termice, precum și sisteme de stocare a energiei în clădire;

–  proiectarea sistemelor de încălzire și răcire cu utilizarea tehnologiilor de producere a energiei din surse regenerabile, și anume a sistemelor integrate geotermice;

–  proiectarea sistemelor de încălzire cu utilizarea soluțiilor bioenergetice și identificarea potențialului și a limitelor de aplicare a tehnologiilor bioenergetice, pentru a sprijini procesul decizional;

–  coroborarea aspectelor privind arhitectura clădirii, fizica construcțiilor, sistemele termice și tehnice și instalațiile electrice, dezvoltând în același timp concepte energetice optimizate.

Responsabilitate și autonomie Responsabilitatea pentru:

–  evaluarea posibilităților de integrare a sistemelor tehnice care utilizează energie din surse regenerabile în clădire, în scopul proiectării asigurării necesarului de energie termică în conformitate cu standardul nZEB;

–  alegerea și propunerea tehnologiei regenerabile adecvate pentru a fi aplicată în clădire, de la caz la caz;

–  alegerea și propunerea tehnologiei solare, a tehnologiei geotermale și a tehnologiei bioenergetice adecvate pentru a fi aplicate în clădire;

–  respectarea îndeplinirii cerințele nZEB în ceea ce privește aportul de surse regenerabile de energie pentru clădire la consumul total.

*Află mai multe despre programele noastre de formare profesională sau sesiunile de curs planificate.

Noutăți și Evenimente

Scroll to Top