Construirea la nivel nZEB

Program de formare profesională

Programul se adresează următoarei / următoarelor categorii:
Profesioniști în execuție

Sesiuni de cursuri
Momentan nu este planificat niciun curs.
Rezultatele învățării
Cunoștințe Cunoștințe privind:

-standardul nZEB și principiile unei clădiri cu consum de energie aproape zero: consum redus de energie; reducerea emisiilor de CO2 și utilizarea de surse regenerabile de energie (SRE),

-etanșeitatea la aer a (anvelopei) clădirii și materialele utilizate pentru a asigura etanșeitatea la aer a clădirii,

-materialele de termoizolare și comportamentul lor termic, precum și etanșarea adecvată a anvelopei clădirii pentru a minimiza influența punților termice,

-standardul RAL și a metodele de instalare a ferestrelor eficiente energetic, precum și materialele utilizate pentru montaj,

-sisteme de furnizare a energiei din surse regenerabile existente și posibilitățile de integrare a acestora în clădiri

-materialele noi și inovatoare și tehnologiile de ultimă generație care sunt utilizate în domeniul construcțiilor verzi / sustenabile,

Aptitudini

 

Aptitudini cognitive și practice necesare pentru:

-înțelegerea cerințelor nZEB pentru a putea îndeplini sarcinile atribuite cu calitate ridicată,

-înțelegerea modului în care se realizează etanșeitatea anvelopei pentru a putea realiza sarcinile atribuite cu privire la etanșeitatea la aer a clădirii,

-înțelegerea modului în care se realizează o anvelopă a clădirii cu termoizolație continuă  pentru a îndeplini sarcinile atribuite în legătură cu izolarea termică a clădirii

-aplicarea de metode eficiente din punct de vedere energetic la montarea ferestrelor în clădire,

-înțelegerea cu privire la ce lucrări prealabile de construcție trebuie efectuate înainte de instalarea sistemelor/echipamentelor SRE,

-utilizarea corespunzătoare a noilor tehnologii și instalarea corectă a materialelor noi în clădire pentru a se atinge standardul nZEB.

Responsabilitate și autonomie Asumarea responsabilității pentru:

-efectuarea lucrărilor și instalarea materialelor și echipamentelor pentru a se îndeplini cerințele cerințele nZEB,

-utilizarea corectă a materialelor pentru realizarea etanșeității la aer a clădirii,

-utilizarea adecvată a materialelor de termoizolare, acordând atenție detaliilor pentru minimizarea influenței punților termice,

-montarea de calitate a ferestrelor în clădire în vederea atingerii standardului nZEB,

-utilizarea adecvată a noilor tehnologii și materiale în vederea atingerii standardului nZEB,

-calitatea lucrărilor de construcție pregătitoare efectuate înainte de instalarea sistemelor/echipamentelor SRE.

*Află mai multe despre programele noastre de formare profesională sau sesiunile de curs planificate.

Noutăți și Evenimente

Scroll to Top