Conceptul nZEB în practică

Program de formare profesională

Programul se adresează următoarei / următoarelor categorii:
Autorități publice

Sesiuni de cursuri
Momentan nu este planificat niciun curs.
Rezultatele învățării
Cunoștințe Cunoștințe generale privind:

-Legislația UE relevantă pentru politica de eficiență energetică (EPBD și EED, EcoDesign)

-Legislația națională referitoare la eficiența energetică în clădiri

-Sursele de energie regenerabile și nepoluante existente

Cunoștințe de bază privind:

-Cerințele privind certificatele de performanță energetică și auditurile energetice

-Planificarea și monitorizarea activităților de proiect

-Avantajele și dezavantajele renovării clădirilor existente utilizând componente adecvate pentru case pasive/ nZEB

Cunoștințe despre fapte, principii, procese și concepte generale:

-Bilanțul energetic

-Cei cinci piloni ai casei pasive: termoizolare, punți termice minime, etanșeitate la aer, ferestre performante, ventilare cu recuperarea căldurii

Cunoștințe despre:

-Nivelul maxim de consum de energie primară necesar pentru a atinge nZEB: Definiția „energiei primare” și definiția „energiei livrate”

-Unități cheie utilizate pentru a defini eficiența energetică a clădirilor, inclusiv kWh/m2.an și kgCO2/m2.an

-Posibilități de integrare a tehnologiilor de furnizare a energiei din surse regenerabile în clădiri

-Definirea scopului modernizării: Reducere consumuri/costuri energetice, certificare, trecerea la energie verde, clădiri autonome energetic

-Eficiența economică a diferitelor etape

-Confortul în clădiri și un climat interior sănătos, inclusiv calitatea aerului interior, confort termic, lumina naturală și iluminatul, zgomot, legătura cu mediul înconjurător

-Principalele diferențe de construcție între clădirile nZEB și cele convenționale

-Instrumente de finanțare și scheme de sprijin

-Beneficii multiple și responsabilitate față de diferite părți interesate; Beneficii ale renovării energetice aprofundate (DER)

-Punerea în funcțiune / gestionarea instalațiilor / monitorizare

-Definirea raportului cost-eficiență

-Costul actual al energiei și modelele de estimare a evoluției energiei și a prețurilor energiei

-Surse de informații despre nZEB și DER: cele mai bune practici

-Compararea costurilor de investiție cu costurile pentru economiile de energie, beneficiile pe termen lung

Aptitudini Abilități privind:

-identificarea actelor legislative ale UE legate de eficiența energetică și să explicarea principalelor obiective ale acestora

-înțelegerea cerințelor programelor naționale de sprijinire a renovărilor eficiente din punct de vedere energetic

-capacitatea de a citi și de a înțelege certificatul de performanță energetică a clădirii

-explicarea importanței confortului în clădiri și a unui climat interior sănătos și să descrie principalele criterii și factori care afectează confortul uman în clădiri

-înțelegerea rezultatelor evaluării raportului cost-eficiență

-explicarea diferenței dintre costurile care apar în diferite etape ale ciclului de viață al clădirilor convenționale și al clădirilor NZEB

Competențe cognitive și practice necesare pentru a:

-formula sarcini și activități legate de procesul de proiectare a clădirilor cu economie de energie

-explica dificultățile întâlnite de obicei în clădirile existente atunci când se urmărește atingerea unor standarde energetice ambițioase

-citi și a evalua documentația aferentă

-identifica diferitele grupuri de părți interesate din lanțul valoric DER, precum și nevoile și cererea acestora

-explica beneficiile multiple ale eficienței energetice pentru diferite grupuri țintă în funcție de nevoile, cererile și limitările identificate

Competențe pentru:

-numirea și să descrierea instrumentelor disponibile pentru proiectarea sistemelor de clădiri RES

-corelarea cererii și consumului de energie în clădiri cu emisiile de CO2 și obiectivele climatice

Competențele cognitive necesare pentru:

-explicarea avantajelor și provocărilor specifice renovării pas cu pas

-a identifica oportunitățile de economisire a energiei

-interpretarea certificatelor de audit energetic

-explicarea modului în care anvelopa clădirii afectează posibilitățile de utilizare a SER

Competențe practice:

-în aplicarea instrumentelor de asigurare a calității

-pentru identificarea și oferirea de consiliere cu privire la canalele de comunicare și sursele de informare adecvate

Responsabilitate și autonomie Responsabilitate pentru:

-identificarea și atribuirea sarcinilor legate de procesul de proiectare a clădirilor cu economie de energie și a sistemelor DER

-a verifica proiectarea sistemelor RES în raport cu ghidurile și documentația aprobată

-comunicarea și definirea beneficiilor și oportunităților rezultate din renovare

-asigurarea calității procesului de construcție

-înțelegerea și explicarea planurilor eficiente din punct de vedere al costurilor

-furnizarea, într-o oarecare măsură, de consultanță și consiliere pentru clientul final cu privire la nZEB și DER

Autonomie pentru:

-a citi/prelucra corect o cerere de sprijin financiar pentru un proiect de renovare eficientă din punct de vedere energetic

-a răspunde la întrebări din partea utilizatorilor/proprietarilor cu privire la cerințele de confort, sănătate și siguranță în clădiri și în contextul DER

-a explica legătura dintre cererea și consumurile de energie în clădiri cu emisiile de CO2

-a citi și procesa documentele de proiect cu o anumită responsabilitate și autonomie

-a se autogestiona în cadrul liniilor directoare de comunicare către diferite grupuri țintă

*Află mai multe despre programele noastre de formare profesională sau sesiunile de curs planificate.

Noutăți și Evenimente

Scroll to Top