Calculul punților termice

Program de formare profesională

Programul se adresează următoarei / următoarelor categorii:
Auditori energetici pentru clădiri, Proiectanți (arhitecți și ingineri)

Sesiuni de cursuri
Momentan nu este planificat niciun curs.
Rezultatele învățării
Cunoștințe

 

Cunoștințe avansate privind:

–   Noțiuni de fizica construcțiilor legate de transferul de căldură prin pereții exteriori;

–   tipuri de punți termice și impactul acestora asupra necesarului de energie din clădiri;

–   metode de identificare a punților termice și de evaluare a amplorii problemei într-un caz particular;

–   formule de calcul pentru pierderile termice prin diferite tipuri de punți termice;

–   proiectarea și tehnologiile cu punți termice minime;

–   standarde tehnice aplicabile punților termice. Cunoașterea cerințelor privind izolarea termică a clădirilor, în special a celor la nivel nZEB.

Cunoștințe avansate privind:

–   proceduri de calcul și cerințe tehnice;

–   soluții tehnice (tehnologii, materiale, metode de construcție și de montaj etc.) care reduc impactul punților termice;

–   îmbunătățiri/reparații ale punților termice existente și o evaluare a rentabilității acestora.

Cunoașterea greșelilor frecvente în timpul execuției construcției
Punți termice: definirea problemei și consecințele pentru exploatarea clădirilor
Aptitudini

 

Aptitudini cognitive și practice necesare pentru:

–     înțelegerea fenomenului de apariție a punților termice;

–     identificarea punților termice la nivelul anvelopei, clasificarea corectă a acestora și alegerea formulei (formulelor) de calcul pentru evaluarea impactului lor asupra necesarului de energie în clădire;

–     pierderi termice calculate pentru diferite tipuri de punți termice;

–     selectarea și utilizarea de instrumente (software) care să susțină calculele și instrumente hardware pentru măsurări termice (termoviziune);

–     propunerea și selectarea soluțiilor tehnice care să minimizeze efectul punților termice;

–     selectarea standardelor tehnice și legislația specifică privind izolarea termică a clădirilor.

Capacitatea de a evalua și de a lua decizii cu privire la măsurile de renovare energetică a anvelopei clădirii, fezabile din punct de vedere tehnic.
Responsabilitate și autonomie Asumarea responsabilității pentru:

–  formularea unei proceduri/succesiuni logice de lucru privind punțile termice;

–  identificarea corectă a punților termice într-o clădire și selectarea metodelor adecvate de calcul, stabilirea necesității intervențiilor pentru remedierea punților termice;

–  asigurarea evaluării și calculelor adecvate privind impactul punților termice asupra pierderilor termice dintr-o clădire;

–  sprijinirea părților interesate în selectarea soluțiilor tehnice care reduc impactul punților termice asupra necesarului de energie a clădirilor;

–  selectarea standardelor tehnice și reglementările specifice privind izolarea termică a clădirilor și aplicarea prevederilor acestora în cadrul intervențiilor asupra clădirilor.

*Află mai multe despre programele noastre de formare profesională sau sesiunile de curs planificate.

Noutăți și Evenimente

Scroll to Top